messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ขอทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 ด้วยค่ะ เด็กที่เกิด พ.ศ. 2563 สามารถสมัครได้หรือไม่ คุณแม่มือใหม่ เมื่อ : 2023-03-07 09:57:26 ดู : 23 1
การขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ สิริพร เมื่อ : 2022-04-11 10:59:18 ดู : 29 1
หากจะทำการก่อสร้างบ้านต้องดำเนินการขออนุญาตกับทาง อบต. อย่างไรบ้างครับ สมศักดิ์ เมื่อ : 2022-04-11 10:53:35 ดู : 19 0
เหตุจำเป็นไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ต้องทำเรื่องอย่างไรครับ คมกริช เมื่อ : 2021-11-17 16:19:07 ดู : 28 0
ขอทราบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะ ผู้สูงวัย เมื่อ : 2021-03-03 16:40:10 ดู : 51 1

ทั้งหมด 5 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]