messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถูปหลวงปูแฮม ธมโชโต เกจิอาจารย์ดังเป็นที่กราบไหว้บูชาแก่ประชาชนตำบลจารพัต และตำบลใกล้เคียง อดีตเจ้าคณะตำบลจารพัต เจ้าอาวาสวัดบ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ศาลหลักเมืองจารพัต งานประจำปีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตำบลจารพัต จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน เพื่อให้ประชาชนได้เคารพกราบไหว้สักการะเป้นสิริมงคลแก่ตนเองและ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวง การแสดง การสมโภชน์ และทำบุญตักบาตร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนงบประมาณของหมู่บ้านจารพัต จากการทำบุญของประชาชนในเขตตำบลจารพัตและเขตใกล้เคียง


แหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จากไม้มงคล 9 ชนิดหมักโคลนใต้ดอกบัว บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์