องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 879
เดือนนี้22,252
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)93,998
ทั้งหมด 280,000

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประเมิน ITA ปี 2567

(กดลิ้งค์ที่รูปภาพ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [23 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมองค์กรเครือข่ายการสร้างความเข้าใจความตระหนักในบทบาทสภาวัฒนธรรมระดับตำบล [21 กุมภาพันธ์ 2567]
อบต.จารพัต ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.จารพัต กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีเปิด ณ หอประชุมอบต.จารพัต ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [15 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (พนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
อบต.จารพัตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
นายสุนทร ผลเจริญ
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 097-1187519
นายสุนทร ผลเจริญ
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 097-1187519
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.จารพัต
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
info ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ