องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 2016
เดือนนี้11,790
ทั้งหมด368,238

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร [21 พฤศจิกายน 2565]
18 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง อบต.จารพัต อสม.ตำบลจารพัต #ร่วมพิธีรำบวงสรวงปราสาทศีขรภูมิงานแสงสีเสียงตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ..เนื่องในงานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 [18 พฤศจิกายน 2565]
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต [17 พฤศจิกายน 2565]
16 พ.ย.65 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง อบต.จารพัต อสม.ตำบลจารพัต ร่วมซ้อมใหญ่ #รำบวงสรวงปราสาทศีขรภูมิ.. งานแสงสีเสียงตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ..เนื่องในงานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 [16 พฤศจิกายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 ก.ย.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงิน และงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
(นายจิตรกร พรกวีรัตน์)
นายกอบต.จารพัต
โทร : 081-2664661
นายวีระ สายลุน
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 089-8441499
นายวีระ สายลุน
ปลัด อบต.จารพัต
โทร : 089-8441499
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.จารพัต
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
info ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ