messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน อบต.จารพัต ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการด้านพรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน เมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนเดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2