องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
insert_drive_file วารสาร อบต.จารพัต
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2