องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการประชุมสภา
photo เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2(ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo ประชุมสภาฯ​ สมัยวิสามัญ​ สมัย​ที่​ 1​ (ครั้งที่​ 1) ประจำปี​ 2564​ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
photo ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ​(ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ​(ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo ประชุมสภาฯ อบต.จารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
photo ​ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
photo เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1