ชื่อเรื่อง : จ้างเครื่องจักรกล เพื่อขุดลอกระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านป่ายาว ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง