ชื่อเรื่อง : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง