ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เขตเลือกตั้งที่ 20 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เขตเลือกตั้งที่ 20 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ชื่อไฟล์ : AgW52XCThu113600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้