องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 1/2566 เพื่อรายงานสถานะการคลัง และพิจารณาร่างการจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 3 มีนาคม 2566 ลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 1/2566 เพื่อรายงานสถานะการคลัง และพิจารณาร่างการจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพส : admin