messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ผู้โพส : admin