องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต call การติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล
จารพัต

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว ฃ#ขอบคุณสถานศึกษาในเขตตำบลจารพัต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.จารพัต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.จารพัต
ผู้โพส : admin